İMOS

Home > Ürünlerimiz > İMOS

İMOS | İmar ve Şehircilik Otomasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin işlerini, CBS entegrasyonu ile birlikte süreç bazlı takip edilmesini sağlayan; web ve mobil (iOS ve Android) platformlarda da kullanılabilen çözümdür.

Sahip olduğu esnek mimarisi sayesinde BİSAR Büyükşehir Çözümü ‘nün CBS yetenekleri İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı dışındaki birimler tarafından da kullanılabilmekte ve ilçe belediyeleri için de uyarlanabilmektedir.

Hangi Birimler Kullanıyor?

 • İmar Müdürlüğü
  • Saha Çalışması
   • Arazi Tespit  Formu Hazırlama
   • Fotoğraf  ve Doküman Ekleme
   • Güncel Mekânsal Verilere Erişim (Uydu, Plan, Halihazır…)
   • Saha Personeli Görev Takibi
   • GPS Desteği ile Kolay Kullanım
  • Avan Proje
   • Avan Projelerin GIS Tabanlı Takibi
   • Avan Projelerin Analizi (Sorunlu, Sorunsuz, Onaylanan Onaylanmayan…)
   • Proje Değişikliklerinin Tarihsel Olarak İzlenmesi
   • İmar Durum Belgesi Hazırlama
   • Tescil Bildirim Beyannamesi Hazırlama
   • Özelleştirilebilir Onay Takip İşlemleri
  • Mevzuat
   • Mevzuat Sözlüğü
   • Esnek Rapor Hazırlama
   • Görüş Bilgilerinin Girişi ve Sorgulanması
 • Planlama Müdürlüğü
  • Plan Tadilat Teklifi ve Onay İşlemleri
   • Plan Bilgileri ve Onay Süreçlerin GIS ile Entegre Takibi
   • Askı İşlemlerinin Takibi
   • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Askıya Çıkan Planların Takibi
   • Plan Tadilatlarının Tarihsel Takibi
   • Hukuki Süreçlerin Takibi
   • Yeni Plandan Etkilenen Planların Takibi
   • Plan Paftalarının Sisteme Girişi ve Takibi;
    • Koordinatlandırma
    • Mozaik
    • Kesme
    • Akıllandırma
 • Harita Müdürlüğü
  • Adres Verilerin Yönetilmesi
   • Sokak, Park İsim Değişikliklerinin GIS ile Entegre Takibi
   • Adres Verilerin Sahada Kontrolü ve Güncellenmesi
  • İmar Uygulamalarının Takibi
   • İmar Uygulaması (7B ve 7C) Aşamalarının Takibi
   • İmar Uygulaması Dava Süreçlerinin Takibi
   • Online Tapu SorgulamaArazi Ölçüm Çalışmalarının Takibi
 • Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
  • Ofis ve Arazi Çalışmaları
   • Tarihi Eser Bilgilerinin Takibi
   • Eğitim Atölyesindeki Kursiyerlerin Takibi
   • İhale Edilen İşlerin Aşamalarının Takibi
   • Analiz Çalışmalarının Aşamaların İzlenmesi
   • Online Tapu Sorgulama
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
  • Sistem ve İş Takibi
   • GIS Sunucuları, Uygulamaları ve Servislerinin Takibi
   • Günlük İşlerin Takip Edilmesi
   • Müdürlüğe İletilen Taleplerin Yönetilmesi
   • Taleplerin İş Havuzundan İlgi Personellere Atanması
   • İş Havuzundaki İşlerin  Süreçlerinin İzlenmesi
   • Geliştirilen Uygulamalar İçin Bug ve Talep Takibi
   • Çözüm Bilgi Bankasının Oluşturulması
 • Şehir Planlama Müdürlüğü
  • Plan Hazırlama ve Onay İşlemleri
   • Plan Bilgileri ve Onay Süreçlerin GIS ile Entegre Takibi
   • Arazi Kullanım Grafiklerinin Hazırlanması
   • Eski-Yeni Plan Arazi Kullanım Değerlerini Karşılaştırma
   • Plan Verilerinin Tarihsel Takibi
   • Plan Raporların Yönetilmesi
   • Hukuki Süreçlerin Takibi
   • Plan İtirazlarının Takip Edilmesi
   • Askı İşlemlerinin Takibi
   • Yeni Plandan Etkilenen Planların Takibi
   • Plan Paftalarının Sisteme Girişi ve Takibi;
    • Koordinatlandırma
    • Mozaik
    • Kesme
    • Akıllandırma

Tüm birimlerin mekânsal ve sözel verilerinin ortak bir platform üzerinde yönetilmesini sağlayan entegre bir sistemdir.

Son gelişen teknolojik altyapı ile geliştirilmiş bir web uygulamadır.

Modüler yapısı sayesinde yetkiler bazında özelleştirilme kolaylığına sahiptir.

Modüler ve Parametrik yapısı ve kullanım kolaylığı sayesinde tam esneklik sağlar.

Veri setlerinin, harita tabanlı ve mekansal gösterimi için gerekli altyapıyı ve fonksiyoneliteyi size sunar.

Kendi organizasyon ve yetkilendirme derinliğiniz ve gücünüze göre şekillenebilir yönetilebilir kolay bir altyapı sunmaktadır.

Otomasyon sayesinde verilerin merkezi ve bütüncül bir yapıda yönetilebilir ve esneklik sağlayan bir data-friendly yapısı sağlanılmaktadır.

Otomasyon Mobil Çözümlerini de beraberinde getirmekte ve gerçek mobiliteyi sağlamaktadır.

Güçlü yazılım altyapısı ve tecrübeli ekibi ile kullanıma hazır test edilmiş bir sistem sunmaktadır.

İhtiyaçlara ve taleplere göre sürekli geliştirilen bir yapıya sahip olan sistem olup her süreci analizlerle ölçeklenebilmektedir.

Log Takip Sistemi Yapısı sayesinde her yetki bazında yapılan tüm işlemler tutulmakta ve takip edilebilmektedir.

Teknoloji ve Altyapı

Web ve Mobil Teknolojiler;

 • Tüm platformlardan erişim,
 • En son teknoloji,
 • Servis tabanlı mimari,
 • Kullanıcı dostu uygulama arayüzleri,
 • İş süreçli çalışma algoritması.

Çalışma Altyapısı;

 • Kolay kurulum,
 • Esnek kullanım platformu,
 • Veri tabanı bağımsız sistem,
 • Entegrasyon tabanlı mimari, (e-devlet, banka, servis tabanlı tüm uygulamalar…)
 • Zamanlanmış iş algotirmaları sistemi.

Ne Fayda Sağlar?

Vatandaş Açısından;

 • Esneklik,
 • Kolay ulaşım,
 • İzlenebilirlik.

Kurumlar Açısından;

 • Ölçümlenebilir,
 • Kurum içi takip,
 • Zamanlanmış görevler,
 • Esnek BI raporları.

Kurumlar Arası Entegrasyon Açısından;

 • Servis tabanlı yapı,
 • E-Devlet entegrasyonu,
 • Diğer uygulamalar ile paylaşım.

Otomasyon Genel Özellikler

 • Diğer Sistemler İle Entegre
  • Kurum İçi
   • CBS Entegrasyonu
   • Dijital Arşiv Sistemi
  • Kurum Dışı
   • TAKBİS
   • NVI Kişi
   • NVI Ruhsat
 • Kullanıcı Dostu

Uygulama Katma Değerleri

 • Mükerrer Olmayan Veri Girişi
 • Yetki Dahilinde Program ve Veri Erişimi
 • Merkezi ve Bütüncül Veri Yapısı
 • Güncel ve Güvenilir Veri
 • Her Yerden Erişilebilir Veri
 • Kurumsal Hızlı İletişim
 • Evrak ve Dosya Takibi
 • Güncel Arşiv Takibi
 • Günlük Takibi

Uygulama Katma Değerleri

 • Performans Ölçümü
 • Esnek Raporlama
 • Karar Destek Sistemi Altyapısı
 • Personel ve Zaman Tasarrufu
 • Hizmet Kalitesinde Yükselme
 • Kurum ve Vatandaş Memnuniyeti
+ Bültenimize Kaydolun...

Bültenimize Kaydolun...