Süper Belediye

Home > Ürünlerimiz > Süper Belediye

Süper Belediye | Yönetim Bilişim Sistemi

Belediyelerin etkin yönetimini ve kaynak verimini artıran entegre çözümlerdir. Vatandaşın yönetim süreçlerine etkin katılımını, belediyenin ve hizmetlerinin ölçülebilirliğini kolaylaştıran bu çözüm, etkili bir iyi yönetişim (e-Yönetişim / e-Governance) aracıdır. | www.superbelediye.com

Her şey hızla değişiyor.
Dünyamız, ülkemiz, mevzuatlar…

Peki belediyenizin kullandığı şehircilik ve yerel yönetim otomasyon yazılımı, değişime anında ayak uydurabiliyor mu?
Teknik desteğe çok sık ihtiyaç duyuyor ama bu hizmeti zamanında alamadığınız için işleriniz aksıyor mu?

Modüler, esnek ve kullanıcı dostu yeni nesil yönetişim sistemi sizin de hakkınız.
Bisar Bilgi Teknolojileri’nin kaynak kodu ile birlikte sunduğu Süper Belediye’ye terfi edin.

“Yönetişim Sistemi” mi?

Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştıran bilgileri düzenleyerek bir bütün halinde sunmak…
Kurum içinde ve kurumlar arasında sonuç odaklı planlar yapılmasına katkı sağlamak…
Toplam kalite ve performans yönetim süreçleri ile verimli çalışma ortamları yaratmak…
Ve böylece yaşam kalitesini artıracak doğru icraatların hayata geçişini hızlandırmak…

BİSAR tarafından geleceğin şehircilik ve yerel yönetim otomasyon yazılımı olarak geliştirilen “Süper Belediye” adlı yönetişim sistemi, işte bu hedefleri gerçekleştirmek için var.

Süper Belediye’nin arkasındaki güç:
BİSAR…

BİSAR, kent ve yerel yönelim sistemlerinde yılların getirdiği birikim ile kuruluşundan bu yana, koşulsuz müşteri memnuniyeti için çalışıyor. Belediyecilik mevzuatıyla ilgili güncel değişiklikleri, kendi Süper Belediye yönetişim sistemine en hızlı şekilde uyarlıyor. Kurumların mevzuata uygun olarak düzelenmiş iş süreçlerine göre, kesintisiz çalışmalarına olanak veriyor.

Satış sonrası ürün desteğini, eğitim ve bakım hizmetlerini, koşulsuz müşteri memnuniyetinin ayrılmaz parçası olarak gören Bisar, “çözüm çözümden üstündür” ilkesiyle, yerel yönetimleri yaranlara bugünden hazırlıyor.

Kurumun muhatap, adres, parametre tanımları ve yetkiler gibi tüm birimler için ortak alanların tanımlandığı ve kullanıldığı modüldür.

UAVT uyumlu adres yapısı, Takbis ve CBS entegrasyonu ile kurumun numarataj ve taşın­maz alt yapısını yöneten modüldür.

Kurum organizasyonu, norm kadro yapısı ve çalışan sicillerinin, eğitimlerin plan ve sertifika yönetimini kolaylaştırır, izin sistemi ve personel devam durumunun takibi ile puantaja imkan veren modüldür.

Belediyenin memur, işçi, sözleşmeli, mevsimlik, 'taşeron, yüklenici işçi türünden tüm personelinin özlük, hake diş, bordro, maaş ve HİTAP bilgileri­nin kayıt ve yönetimini kolaylaştıran modüldür,

Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili mevzuata uygun, tek düzen hesap planı çerçeve­sinde analitik bütçeyle entegre çalışan, gerek anlık gerekse günsonu işlemlerini destekleyen modüldür.

Taşınır mal yönetmeliğine uygun; ambar, stok, zimmet ve demirbaş işlem yönetimini, muayene sürecinde hak ediş bazlı kontrolleri gerçekleşti­ren, muhasebeyle tam entegre modüldür.

Gelen/Giden evrak ve kurum içi yazışmaların kayıt ye takibini sağlayan modüldür, Belediye meclisinin ye encümeninin kararlarını saklama­yı ve ilgili tüm birimlere tebliğini kolaylaştırır. Belediye meclis komisyonlarının çalışmalarını raporlamayı sağlayan modüldür.

Kurumun Emlak, ÇTV, ilan Reklam ve diğer gelirlerinin beyan, tahakkuk, tahsilat ve takip “süreçlerni yönetmek için kullanılan modüldür.

Halkın sağlığını temin için mevzuatın zabıtaya verdiği denetleme, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, uyarı ve yıkım ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını uygulama ve takip süreçlerinin yönetildiği modüldür.

Mükelleflerin internet üzerinden beyan, borç vb. bilgilerini sorgulayabildiği ve borçlarını ödeye­bildiği güvenli internet modüldür.

Belediyenin altyapı yol kanalizasyon gibi hizmetlerini planlama yürütme ve yönetmesi için kullanmış olduğu modüldür.

İmar müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu bütün imar uygulamalarının harita destekli olarak yönetildiği modüldür.

Belediye sınırlarındaki sokak, cadde ve bulvarla­rın temizliği ve vatandaşların çöplerinin toplanıp depolama yerlerine taşınması işlemlerinin koordine edilmesi için kullanılan modüldür.

İşyeri ve hafta tatili ruhsat İzinlerinin verildiği, takip edildiği ve diğer birimler ile ilgili ruhsat süreçlerinin yönetildiği modüldür.

Belediye dahilinde yaşayan mağdur, yaşlı, dar gelirli ve bakıma muhtaç olanlara yönelik tüm sosyal hizmet ve yardımların izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Esnaf denetimlerinin yapılabilmesi, sıhhi müesseselerin ve sağlık kontrollerinin takibi ile cenaze işlemlerine kadar süreçlerin kayıt edilip, listelendiği, filtrelendiği ve raporlanabildiği bir mobüldür.

Belediyenin satışa çıkardığı, kiraya verdiği, kiraladığı bedelli-bedelsiz tüm taşınmazların yıllık ve özel bazda izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Belediyeye ait bilgi evlerinin, kütüphanelerin; öğrenci giriş çıkışlarının, aldığı ödünç kitapların, atıldığı kurs ve sınavların izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Kurumun turkiye.gov.tr ve kamu kurumlarının e-hizmetleriyle güvenli web servisleri üzerinden entegre çalışmasını sağlayan, gelişime ve paylaşıma açık çözümdür. Belediyenin paydaşlarıyla etkin ve güvenli iletişimini gerçekleştirir. Paylaşılan hizmet, bilgi ve belgelerin yaşam döngüsü boyunca güvenle yönetilmesini sağlar.

İdari sınırlarda sahipsiz hayvanların sağlık, aşı, barınma, müşahade, rehabilitasyon gibi süreçleri, zoonoz hastalıklara yönelik tüm çalışmaların harita üzerinden tespiti, gıda, kurban, hijyen gibi çalışmaların odak tespit haritalarıyla izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Park ve Bahçeler Müdürülüğü sorumluluğundaki tüm parkların, ağaçların, tesislerin ve bunlara ait tüm faaliyetlerin izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Belediye yönetimi için randevu takibinin, toplantı planlamalarının ve paydaşlarının izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Teftiş müdürlüğünün yetkilileri bazında yapılan talep, inceleme, sorgulama ve soruşturmaların yetki ve süreç bazında izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Kuruma yapılan nikâh başvuruları ile alakalı izin, salon - tarih - saat tespiti, ödeme ve beyan gibi tüm süreçlerin detaylı izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Belediye düzenlediği Eğitim çalışmalarının, el beceri kurslarının, kurs ve katılımcı takibi, kültürel ve sanatsal çalışmalarının organizesi ve rezervasyon kayıtlarının izlenebilmesi ve yönetilmesi için kullanılan modüldür.

Eksiği Yok

“Süper Belediye” yönetişim sistemi,
çünkü eksiği yok:

• Hızlı, uzman ve kesintisiz teknik destek ve eğitimi içeren komple çözüm.
• Belediyelerin tüm iş ve hizmet kalemlerine özel yazılım modülleri.
• Cep telefonu ve tablet gibi mobil ortamlardan tüm raporlara erişim.
• Kullanıcı bazında kolay ve güvenli yetki ve rol paylaşımı.
• Otokontrol özelliği ile hatalı ve tekrar eden veri girişlerini önleme avantajı…

Yeni nesil “Süper Belediye” yönetişim sistemi, benzer çözümlerin alışageldiğiniz tüm özelliklerini ve derinliğini sunuyor.

Mimari Üstünlükler

“Süper Belediye”yönetişim
sisteminin mimari üstünlükleri:

• Esnek ve kullanıcı dostu tasarım
• Kaynak koda erişim özgürlüğü
• Otokontrollü etkin veri girişi
• Veritabanı Tam Bağımsızlığı
• Servis Tabanlı Tam Entegre Altyapı
• Modüler ve tüm bileşenleriyle hizmet tabanlı (SOA)

Fazlası Var

Süper Belediye”yönetişim sistemi,
çünkü fazlası var:

• E-devlet ve diğer kamu kurumlarının servisleri ile tam entegrasyon.
• Tüm gelir, iş ve hizmet kalemlerinin çevrimiçi muhasebe entegrasyonu,
• İş Zekası modülü ile hızlı ve doğru kararlar için gerekli raporların üretimi.
• Mevzuat ve yönetmeliklerle değişen parametrelerin, yetkili kullanıcı tarafından ihtiyaç anında uygulama arayüzünden yeniden tanımlanabilmesi sayesinde vakit ve nakitten tasarruf.
• Kaynak kod içeren bir çözüm olduğundan, belediyelerin yazılım uygulaması üzerinden, geliştirici firmaya olan bağımlılık tekelinin ortadan kalkması.
• Belediyedeki tüm çalışanların bireysel bazda performans ve verim ölçümü…

Yeni nesil “Süper Belediye” yönetişim sistemi, geleneksel çözümlerden üstün özellikleriyle, belediyelerin elini güçlendiriyor, kaynaklarını daha verimli kullandırıyor.

Sizi Özgür Kılan Çözümler

  • Bisar çözümlerinin esnek mimarisi, mevzuat değişiklikleri karşısında elinizi kolunuzu bağlamıyor. Çünkü yetkilendirilen kullanıcıların yasa ve mevzuatlarla değişen parametreleri kolayca yeniden tanımlamasını sağlayabiliyor.
  • Özgürlük ve kolaylık, tüm Bisar çözümlerinin temelini oluşturuyor.

Yarınlara Bugünden Hazır Çözümler

  • Günümüzün yöneticileri; cep telefonu, tablet veya dizüstü bilgisayarlarıyla istedikleri raporlara diledikleri yerden ulaşmak istiyor.
  • Kurumlar, ihtiyaçlarını öngören ve işlerini her aşamada kolaylaştıran çözümler arıyorlar.
  • Bisar, geliştirdiği yenilikçi yönetişim çözümleri ile yarının beklentilerine bugünden cevap vermenizi sağlıyor.

Ödüllü BİSAR Çözümleri

Bisar çözümleri ulusal ve uluslararası platformlarda, ödül üzerine ödül kazanıyor.

  • Sayın Cumhurbaşkanımızdan Bisar’a “Yeni Girişimcilik” ödülü.
  • “Kamu Yönetiminde En İyi Uygulama” | İçişleri Bakanlığı, Ankara
  • “Yerel Yönetimde Mükemmellik: Başarı Öyküleri” | Providencia, Şili
  • “WeGo: World e-Governments Organization” | Barselona, İspanya
+ Bültenimize Kaydolun...

Bültenimize Kaydolun...