Süper Mercek

Home > Ürünlerimiz > Süper Mercek

               Belediyelerin asıl gelirleri vergilerden sağlandığı için, bütün işlemlerin vergileri eksiksiz ve düzenli toplayabilmek üzerine yapılması gereklidir. Bu bağlamda verginin temelini teşkil eden kısmını da taşınmaz sistemi oluşturmaktadır.  Öncelikle belediye sınırları içerisindeki taşınmazlar düzgün bir biçimde kayıt altına alınmış olmalıdır. Bu kayıtlar üzerinde yapılan işlemler denetlenebilir ve yetkilendirilebilir olmalıdır. Tüm bu işlemler yapılırken de mevzuata uygun olarak hareket edilmeli ve gereksiz hukuksal süreçlerden kaçınılmalıdır. Zaman aşımına girecek işlemler tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı ve zaman aşımı engellenmelidir. Gelir arttırıcı çalışmalar yapılırken taşınmazlar, beyanlar ve ruhsatlar yani geliri etkileyen tüm faktörler göz önünde bulundurulmalı  ve detaylı olarak çalışma yapılmalıdır. Gelir arttırıcı çalışmalar belirli aşamalardan geçerek ilerletilmelidir.

Mevcut uygulama üzerinden yapılabilecek tespitler;

               Taşınmazlar arasındaki geliri etkileyen faktörler karşılaştırılarak eksiklikler tespit edilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılarak takip süreçleri başlamalıdır (örneğin bağımsız birim alanları, parsel alanları, inşaat sınıfı vb).  Karşılaştırma işlemleri yapılırken de TAKBİS, Mernis vb. Kurumların servisleri de kullanılarak verilerin doğruluğu sağlanmalıdır.

Mobil saha uygulama;

               Saha ekibinin kullanacağı mobil platformlarda çalışabilen, ana sistem ile entegre, GIS destekli mobil saha uygulaması geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Saha ekibinin kurulması;

               Sahada çalışacak personeller tespit edilerek gerekli eğitimden geçirilmelidir. İlçe belirle bölgelere bölünerek her bölge için saha sorumluları ve bu sorumluya bağlı personeller görevlendirilmelidir. Her gün görev bilgisi oluşturulmalı ve sahada yapılan çalışmalar denetlenmelidir.

Verilerin ön havuza alınması;

               Sahada gerekli tespitlerde yapılarak bilgilerin doğru bir biçimde  merkeze aktarılması gerekmektedir. Merkeze aktarılan bilgiler ön havuzda toplanmalı ve deneyimli personelin onayından geçerek gerçek ortama aktarılmalıdır.

Verilerin analizi, sisteme girişi ve takip süreçlerinin işletilmesi;

Gerçek ortama aktarım işleminden sonra ilgili düzeltmeler yapılarak vergi kayıpları tespit edilmeli ve gerekli takip süreçleri başlatılmalıdır.

               Bu tip takip işleminde hiç beyan vermeyenler tespit edilirse geriye dönük tüm tahsilatlar yapılabilmektedir. Fakat emeklilik vb. gibi sonradan tespit edilen işlemlerde geriye dönük 5 yıllık vergi tahsilatı yapılabilmektedir (tahakkuk etmiş işlemler için geçerlidir). Tüm beyanlar ve taşınmazlar üzerinde, hisse pay/payda ve arsa pay/payda gibi rayici etkilene faktörler karşılaştırılmalı eksiklik olan yerler tespit edilmeli ve gerekli takip süreçleri başlatılmalıdır. Sistem takip süreçleri ile ilgili personeli uyarmalı, aksaklıkların ve vergi kayıplarının önüne geçilmelidir.

Bisar Bilgi Teknolojileri uygulamaları olarak bu ve benzeri birçok süreci işleterek gerek analiz ve sonuçlarında gerekse de bu vesile ile gelir artırışında tecrübeli ekibiyle sizlere hizmet vermekten gurur duyacaktır.

+ Bültenimize Kaydolun...

Bültenimize Kaydolun...